Gündəm

Deyilənə görə bura Göyçay rayon sanitar təmizlik İlə Yaşıllaşdırma İdarəsinin Birgə ambarı.

Deyilənə görə bura Göyçay rayon sanitar təmizlik İlə Yaşıllaşdırma İdarəsinin Birgə ambarıdır.